User banner image
Gebruikersavatar
  • Bart Frints

Bedrijfsnaam:
Opvanghuis Berlicum
E-mail:
info@opvanghuisberlicum.nl
Sinds:
1924
Sector:
Gezondheidzorg
KvK nummer:
56593953
Adres:
Hooghei 50
Postcode:
5258 SZ
Plaats:
Berlicum
Telefoon:
0735031352
Omschrijving:
Opvanghuis Berlicum biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met psychiatrische problematiek, al dan niet gecombineerd met een verslaving, verstandelijke beperking, zware schuldenlast en een justitieverleden.

Opvanghuis Berlicum is een kleinschalige, georganiseerde zorgaanbieder die mensen in het dagelijks functioneren kan ondersteunen en begeleiden op (on)planbare momenten. Het uitgangspunt voor deze ondersteuning en begeleiding is dat men streeft naar een stabiele woon-/leefsituatie waarbij er wordt gekeken naar de mogelijkheden die per individu sterk kunnen verschillen. Zoals doorstroom naar een (meer) zelfstandige bewoning maar ook stabilisatie van huidige problematiek. Opvanghuis Berlicum beschrijft zichzelf daarom als een vraaggerichte organisatie waarbij maatwerk geboden wordt. De begeleiding en ondersteuning van deze doelgroep richt zich dan ook met name op:
• Dag-nachtritme
• Persoonlijke verzorging
• Ordelijk houden en onderhouden van eigen kamer
• Beheer, inname evenals aanreiken van medicatie
• Gezamenlijk behandelen van post
• Inventariseren en realiseren van een schuldenregeling
• Dagbesteding, activering en toe leiden naar werk
• Vergroten van diverse vaardigheden

Kortom alles wat ertoe kan bijdragen om tot een stabiele woon-/leef situatie te komen.