Bestuur

Het bestuur van de Ondernemersvereniging Berlicum bestaat uit 5 personen.

Marijn Steenbergen
voorzitter OVB
tel.: 06-83532260
voorzitter@ovberlicum.nl

Christel Goossens
secretaris OVB
tel.: 06-12717515
secretaris@ovberlicum.nl

Rein Klomp
penningmeester OVB
tel.:  06-11302961
rklomp@vpkl.nl

Ytje van de Hulsbeek
bestuurslid OVB
tel.:  06-42227265
ytje@vandehulsbeek.eu

Sandro Takke
bestuurslid OVB
tel.:  06-53656043
sandro@ordnas.nl