Bestuur

Het bestuur van de Ondernemersvereniging Berlicum bestaat uit 5 personen.

Marijn Steenbergen
voorzitter OVB
tel.: 06-83532260
voorzitter@ovberlicum.nl

Christel Goossens
secretaris OVB
tel.: 06-12717515
secretaris@ovberlicum.nl

Arjen Duwel
penningmeester OVB
tel.:  06-22518843
penningmeester@ovberlicum.nl

Ytje van de Hulsbeek
bestuurslid OVB
tel.:  06-42227265
ytje@vandehulsbeek.eu

Martijn van Bebber
bestuurslid OVB
tel.:  073-5034040
martijn@vanbebberdv.nl