Bestuur

Het bestuur van de Ondernemersvereniging Berlicum bestaat uit 5 personen.

 

Mark Nieuwenhoven
voorzitter OVB
tel.: 073-6131919
voorzitter@ovberlicum.nl

Christel Goossens
secretaris OVB
tel.: 06-12717515
secretaris@ovberlicum.nl

Arjen Duwel
penningmeester OVB
tel.:  06-22518843
penningmeester@ovberlicum.nl

Martijn van Bebber
bestuurslid OVB
tel.:  073-5034040
martijn@vanbebberdv.nl

Liesbeth Kocken
bestuurslid OVB
tel.: 06-28512601